روحانی:اساس کار هلال احمر و صلیب سرخ جهانی بی طرفی است