مراسم اکران خصوصی فیلم «من دیه گو مارادونا هستم» برگزار شد