نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب تهران