اگر بیداری احساس وجدان دینی باشد، تحریک معلمان و فرهنگیان، علیه نظام اسلامی با شکست مواجه می‌شود