برگزاری جلسات مقدماتی تشکیل مجمع حزب اتحاد ملت/جریان اصلاحات فرسوده شده/ رد صلاحیت به دلیل عضویت در ح