قطار لیگ برتر در ایستگاه ماقبل پایانی/ تقابل سرخابی‌های پایتخت با سرخابی‌های تبریزی