پرسنل بیمارستان اجازه رها کردن بیماران مبتلا به حملات قلبی را ندارند