«مران» و «صعده» زیر بمباران شدید جنگنده های ائتلاف عربی بودند