مسئولان باشگاه سایپا می‌خواهند تیم را به کاشان و آمل بفرستند و امتیاز سرخابی‌ها را بخرند