ماجرای «آن بیست و سه نفر»ی که وادار به ملاقات با صدام شدند/ کتابی که کام رهبر انقلاب را شیرین کرد‬