آذرخودروی قم یک گام به قهرمانی سوپرلیگ کاراته نزدیک شد