کتاب‌ «زمینه های اجتماعی انقلاب ایران» معرفی و نقد می‌شود