سگا برخی از عناوین خود را از اپ استور و گوگل پلی حذف می کند