مهمترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور در همایش «انسان مهربان، دنیای آرام»