نخستین نمایشگاه «بهداشت و تجهیزات پزشکی» در کابل برپا می‌شود