نهمین همایش «ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی» برگزار می‌شود