آلایندگی صنایع از ساخت و ساز غیر مجاز برای روستاهای بومهن خطرناک تر است