انجام بیش از 31 هزار ماموریت‌ اورژانسی در کرمانشاه