در دوره احمدی‌نژاد به مهمانان خارجی می‌گفتند آیت‌الله هاشمی برای دیدار وقت ندارد