سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد