مذاکره با ایران بالاترین امتیاز بین‌المللی برای اوباما