آخرین خبر از مصدومیت جاسم کرار در آستانه بازی با تراکتورسازی