پورحیدری: حضور آندو در ترکیب تراکتورسازی هیچ حساسیتی ندارد