ناپدیدشدن یک رئیس‌جمهور/ هویت متهم حادثه هتل تارا مهاباد/ یک ایرانی، مالک یک‌چهارم آرسنال/ نجات سف