طبیب‌زاده: استانی شدن انتخابات، کاندیدا را وابسته به جریان‌های قدرت و ثروت می‌کند