قلعه نویی: آقایی که بنده پول بود خودش اصل لمپن است +تصویر