پورحیدری: آقای نماینده وزارت ورزش، وقتی نمی‌توانم اخلاق کی‌روش را تحمل کنم، کجا بروم؟