مشاور وزیر کشور بر انتقال دغدغه های روحانیت به مسوولان تاکید کرد