وزارت علوم احکام خودسرانه خود را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده/چنین رفتارهای خودسرانه‌ای نباید بدون پاس