همایش «حافظ‌ شناسی» در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می‌شود