احتمال تمدید زمان مذاکرات/ شرط لغو تحریم‌های ضدایرانی