سفر مقامات ارشد آسیای مرکزی به مسکو/تلاش شانگهای برای گسترش مسیرهای مبادلاتی