نشست «آموزش تاریخ در مدارس و دانشگاه‌ها» برگزار می‌شود