آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با دولت جدید رژیم صهیونیستی جهت تحقق صلح