بارزانی از آمریکا خواست مستقیما پیشمرگ‌ها را مجهز به سلاح کند