عکس/نامزد سابق رونالدو زندگی مشترک دیگری را آغاز کرد