وزیر امور خارجه عربستان: آتش بس موقت در یمن از روز سه ...