اجرای طرح اوقات فراغت در ۲۲۰ کانون فرهنگی و هنری استان زنجان