نابودی ۱۵ درصد از جنگل‌های بلوط/ امضای تفاهم‌نامه همکاری با فائو