آغاز همایش «انسان مهربان و دنیای آرام» با حضور رئیس‌جمهور