وزیر خارجه امارات: مخالف ایجاد حزب الله جدید در جنوب عربستان هستیم/ آمریکا باید تضمین دهد گسترش نفوذ