کلافگی مردم کبگیان از آنتن‌دهی بد تلفن‌همراه در 25 کیلومتری مرکز استان