تشکیل ستاد سامد در جریان سفر روحانی به غرب تهران/ دریافت درخواست‌های مردمی با شماره تماس 111