آغاز جدال پایتخت‌نشینان با جنوبی‌ها و شمالی‌ها در نیمه‌نهایی لیگ بسکتبال