تفاهم‌نامه ۶ دانشگاه‌ ایران با دانشگاه الزیتونه منعقد می‌شود