دمشق عقب‌نشینی کامل اسرائیل از بلندی‌های جولان را خواستار شد