امکان استفاده‌ رایگان از سرویس موسیقی اپل بصورت محدود وجود دارد