تغییر ناگهانی هوا در مشهد خساراتی به بار آورد +تصاویر