روسيه و چين قرارداد همکاري چند ميليارد دلاري امضا کردند