گروه سرشناس «جیپسی‌کینگز» سفر به ایران را تکذیب کردند